Aia- ja metsasipelgate tõrje geeliga

Kiire ja tõhus tõrjemoodus. Ühekordne toiming. Suvekestev tulemus.


Aiasipelgad (kodu ja aed)

Koduümbrus – maja vundamendiäär, hoov, kõnniteeplaadid, peenrad, kiviktaimla, kasvuhoone, viljapuud.

Aiasipelgad (lokaalne probleem)

Väiksema probleemi lahendamine.

Metsasipelgad (pesakuhil)

Pesakuhila väljasuretamine. Ca 30-40cm kõrgune kompaktne pesa. NB! Kuklased kuuluvad looduskaitse alla. Vt. juhist allpool.

Tõrjeaine kulu ja teenustöö maksumus:


18€ – tõrjegeeli maksumus (1 süstal) – aiasipelgate väiksema probleemi lahendamine.

43€ – tõrjegeeli maksumus (4 süstalt) – aiasipelgad – koduümbrus – maja vundamendiäär, hoov, kõnniteeplaadid, peenrad, kiviktaimla, kasvuhoone, viljapuud.

43€ – tõrjegeeli maksumus (4 süstalt) – metsasipelgate pesakuhila väljasuretamine. Ca 30-40cm kõrgune kompaktne pesa.

40-80€ – lisandub teenustöö maksumus, sõltuvalt töömahust.

AIASIPELGATE TÕRJE MEETODI LÜHIKIRJELDUS (väikesed mustad või punased sipelgad)

Teostamine: tõrjet teostatakse sooja ja sademetata päeva hommikupoolikul, et toiduotsijad sipelgad jõuaksid söötmürgi päeva jooksul pesadesse sisse viia. Selleks vajutatakse süstlast suuremad geelitilgad pesade sissepääsuavadele, liikumisradadele või teadaolevatesse elutsemispaikadesse. Aiasipelgate pesad hukkuvad päeva-kahe jooksul ning sel aastal uusi asemele ei teki. Tõrjeaine kulu sõltub sipelgate arvukusest.

Aiasipelgate arvukuse suhe maa all ja maa peal (3 minutit) – https://www.youtube.com/watch?v=vYYenTrj1Qk

METSASIPELGATE TÕRJE MEETODI LÜHIKIRJELDUS (suurte sipelgate pesakuhilad)

Teostamine: geel pigistatakse süstaldest pesale ringidena nõnda, et võimalikult palju putukaid omaksid sellele ligipääsu. Metsasipelgate pesakuhil hukkub lõplikult 1-4 nädala jooksul. Tõrjeaine kulu sõltub pesa suurusest.

NB! Eestis esinevatest sipelgaliikidest kuuluvad kuklased kaitsekategooria alla. Vt. põhjalikum tutvustus.