Aiasipelgate tõrje geeliga

Üldist

Tõrjet tuleb teha päikesepaistelise ja sajuta päeva esimeses pooles. Tulemuslikuks tõrjeks on oluline, et ilm oleks soe, tuuletu ning tavapärase õhurõhuga, kuna see tagab ilmastikuoludele tundlike sipelgate aktiivsuse ja nad jõuavad õhtuks kogu geeli pessa kanda.

Teostamine

Geelitilgad asetatakse pesade sissepääsuavadesse, käiguradadele või tehakse sipelgate asumi lähedale geelitilkadest võrgustik. Nõnda saab olla kindel, et toiduotsijad sipelgad geeli üles leiavad ja selle pessa kannavad. Geeli mõju avaldub alles mõne tunni möödudes ja see tagab, et geel jõuab pessa enne, kui toiduotsijatest sipelgad ise hukkuvad.

Pesad asuvad tavaliselt hoone vundamendis, teepeenarde ääres, kõnnitee sillutise liivapadjas, põõsajuurtes, puutüves, mulla sees murul. Meeliselutsemiskohatadeks on ka kasvuhooned, kivitaimlad ja viljapuud. Pesade sissepääsuavaks on väike auk maapinnas. 

Töömaht sõltub sipelgate arvukusest ja pesavõrgustiku suurusest. Ühes pesas võib olla mõnisada kuni mõni tuhat sipelgat, sõltuvalt selle arengufaasist.  Esimesel aastal tuleb tõrjetööle tavaliselt rohkem tähelepanu pöörata.

Sipelgad siseruumides

Geelitilgad asetatakse nende liikumisteedele, eelkõige lävepakkude äärtesse, vahedesse, põrandaliistude äärde põrandale, köögimööbli jalgadele ja mujale. Et vältida nende tungimist tubadesse, tuleb põhitõrjet teha eelkõige ümber hoone väljaspoolt, sest pesad asetsevad tavaliselt vundamendi ääres.

Sipelgad õues

Kevadel, pärast soojalaine saabumist, vaata oma koduõu üle ja tegele juba kevadel uute pesade tõrjega Hukkunud pesade asemele samal aastal uusi ei teki.

Pea meeles, et murul ja rohealal peab säilima oma looduslik tasakaal, muidu hakkab võimutsema mõni teine putukaliik – tavaliselt ämblikused ja sellepärast ära püüa aias sipelgatest lõplikult lahti saada. Kui neid on liiga palju, võib mõnevõrra nende asumit harvendada.

Aiapidajale! Vabanedes sipelgatest, on juba tulemuslikum võidelda nendega sümbioosis elavate lehetäidega.

Tiibadega sipelgad

Kesksuvel ja hilissügisel toimub pulmlemine ning sel ajal ühe nädala vältel ei anna tõrje 100% tulemust, kuna paaritumise kestel on sipelgatel toitumine alles teisejärguline tegevus. Kõik pesad saadavad sel ajal välja tuhandeid uusi printsesse, kes lendavad laiali ja pärast talvitumist alustavad järgmise aasta kevadel uute pesade rajamist. Seetõttu püüa tõrje teostada enne pulmlemist, siis tekib järgmisel aastal uusi pesasid vähem.

Metsasipelgad

NB! Eestis esinevatest sipelgaliikidest kuuluvad kuklased kaitsekategooria alla. Mõistame, et kuklased võivad oma kuhilad luua kohtadesse, kuhu inimene ei soovi, aga selleks, et liik säiliks ja elupaigad ei häviks, siis on võimalus pöörduda Keskkonnaameti poole palvega asustada kuklaste kuhila ümber. Keskkonnaamet tegeleb iga juhtumiga eraldi ja annab selleks ka väga üksikasjalikud juhised. Palume pöörduda info@keskkonnaamet.ee Kui Keskkonnaametiga konsulteerimise/määratlemise käigus selgub, et tegemist ei ole kuklastega, siis saab talitada allpool näidatud soovituste kohaselt.

Metsasipelgad on suured sipelgad, kes loovad kuhilaid ehk maapealseid sipelgapesasid. Metsasipelgate tõrjeks pigistatakse esmalt 2 süstalt geeli kontsentriliste ringidena pesale, et võimalikult palju putukaid omaksid sellele mugavat ligipääsu. Nädalaste intervallidega kooritakse labidaga pesa ülemisi kihte, kuni on näha allpool elusaid sipelgaid. Pesa ei tohi lõhkuda! Lisatakse süstal või kaks geeli alumiste tasandite putukate jaoks. Sageli võib pesa osutuda maa all kordi suuremaks kui pealt paistab ja sel juhul kulub ka geeli rohkem. Geeli kasutamine võimaldab pesa rahulikult ja lõplikult välja suretada. Vaata, miks tekib aeda palju pesakuhilaid – superkoloonia: https://www.youtube.com/watch?v=RZ0DxSujfIU

Hea teada

Märgtõrje-pritsimise või pulberdamise toimel hukkuvad ainult need töösipelgad, kes mürgiga otseselt kokku puutuvad. Pesast väljas on aga vaid 10% asukatest, kelle ülesanne on teistele toitu otsida ja seepärast ei anna need moodused ühiseluliste putukate puhul soovitud tulemusi. Hukkunud sipelgate asemele toodavad pesad paari nädala jooksul veel rohkem uusi töölisi.

NB! Mesitarude juures ei tohi kasutada ühtegi putukate tõrjeainet.